loading Wczytywanie

Aktualności

Święty Tomasz z Akwinu na nowo odczytany

| autor:

„[...] abyście dla ochrony i ozdoby wiary katolickiej [...] przywrócili do dawnej świetności złotą mądrość świętego Tomasza i jak najszerzej ją rozpropagowali” - z encykliki „Aeterni Patris”

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami dotyczącymi przebiegu formacji intelektualnej w seminarium, klerycy, zanim rozpoczną naukę przedmiotów ściśle teologicznych, najpierw, przez dwa lata, zdobywają wiedzę z zakresu niezwykle cennej dla teologii dziedziny, jaką jest filozofia. Szczególne miejsce w jej poznawaniu zajmuje studium nad dorobkiem naukowym jednego z najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskiego średniowiecza – św. Tomasza z Akwinu. Tradycją jest, że co roku klerycy roku II, kończący swoją przygodę z etapem filozoficznym, przygotowują Akademię ku czci tego filozofa. Jednak w tym roku, ze względu na przypadającą 750. rocznicę śmierci Akwinaty, coroczna akademia przybrała formę konferencji naukowej poświęconej jego myśli. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Święty Tomasz z Akwinu na nowo odczytany”.

Uczestnicy mogli wysłuchać trzech referatów traktujących na temat poszczególnych zagadnień poruszanych przez św. Tomasza z Akwinu za jego życia. Wśród prelegentów znaleźli się:

  • Prof. dr hab. Artur Andrzejuk z UKSW w Warszawie – referat: „Nieprzemijająca nowość filozofii Tomasza z Akwinu - egzystencjalna metafizyka bytu”;
  • Prof. dr. hab. Jacek Wojtysiak z KUL – referat: „Czego uczy nas dziś św. Tomasz?”;
  • O. dr hab. Mateusz Przanowski OP – referat: „Odczytywanie na nowo „pięciu dróg” św. Tomasza”.

Po wygłoszeniu wszystkich prelekcji miała miejsce debata na temat myśli Akwinaty, podczas której uczestnicy jeszcze bardziej pochylili się nad aktualnością myśli św. Tomasza i siły jej oddziaływania w dzisiejszym świecie. Całe sobotnie spotkanie zostało poprowadzone przez ks. dr hab. Andrzeja Proniewskiego – prof. UwB, dyrektora Instytutu w Białymstoku i wykładowcę białostockiego seminarium duchownego.

Uczestnictwo w konferencji naukowej „Święty Tomasz z Akwinu na nowo odczytany” było wyjątkowo cennym doświadczeniem, zarówno dla tych, którzy nigdy wcześniej nie pochylali się nad myślą dominikańskiego mistrza, jak i dla tych, którzy mieli już z nią wcześniej styczność. Dla pierwszych stanowiło bowiem możliwość kompleksowego zapoznania się z twórczością autora, a dla drugich – usystematyzowania zgromadzonej do tej pory wiedzy.

Oby to wydarzenie stało się dla wszystkich jego uczestników źródłem zapału do gorliwszego studium nad dorobkiem nauki chrześcijańskiej.

Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami!

Link do artykułu archibial.pl: https://archibial.pl/wiadomosci/2486-konferencja-naukowa-swiety-tomasz-z-akwinu-na-nowo-odczytany/

GALERIA