loading Wczytywanie

Aktualności

Pielgrzymka majowa 2024

| autor:

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza” - Księga Psalmów 19, 2

Każdego roku, w pierwszych dniach maja, alumni AWSD wraz ze swymi moderatorami udają się na wyjazd o charakterze pielgrzymkowo-wypoczynkowym. W tym roku za cel podróży zostały obrane malownicze ziemie diecezji siedleckiej.

Pierwszym punktem pielgrzymowania, we środę (1 maja), było, odległe o blisko 200 kilometrów od Białegostoku, sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia – Matki Jedności w Kodniu. Wizyta ta miała tym szczególniejszy charakter, że w ubiegłym roku obchodzono 300-lecie koronacji łaskami słynącego obrazu znajdującego się w głównym ołtarzu tej świątyni. Radością wspólnoty był fakt, że czas pobytu w kodeńskim sanktuarium rozpoczęto od celebracji Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Rektor – ks. Marian Strankowski. Homilię wygłosił Ojciec Duchowny białostockiego AWSD – ks. Wojciech Kapica. Komentując słowa z Ewangelii wg św. Jana znajdujące się w 15 rozdziale („Ja jestem prawdziwym krzewem winnym…”) wskazał on na dwie szczególne drogi wzrastania w relacji z Chrystusem, Winnym Krzewem, tj. oczyszczanie tego, co niedoskonałe, skażone oraz odcinanie tego, co absolutnie uniemożliwia prawdziwe zbliżanie się do Jezusa.

Drugim miejscem, które miała możliwość odwiedzić wspólnota AWSD były Kostomłoty, a konkretnie znajdujący się w nich jedyny na świecie katolicki kościół neounicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Alumni i moderatorzy wysłuchali w tym miejscu bardzo interesującej opowieści dot. historii utworzenia Kościoła unickiego na ziemiach polskich oraz powstania tej konkretnej, jak zostało wspomniane, jedynej swego rodzaju parafii na świecie. Szczególna uwaga zostało poświęcona czczonym na tamtych ziemiach trzynastu błogosławionym Męczennikom Pratulińskim, którzy ponieśli śmierć z rąk żołnierzy carskiej Rosji w 1874 roku. I dlatego właśnie to Pratulin był kolejnym, ostatnim tego dnia, punktem pielgrzymowania AWSD.

W Pratulinie alumni i moderatorzy białostockiego seminarium zostali bardzo serdecznie podjęci przez miejscowego proboszcza i kustosza Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich – ks. Jacka Guza, który przybliżył im historię związaną z tym miejscem. Był to czas wyjątkowej refleksji i wspólnotowej modlitwy przy relikwiach Błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy.

Drugi dzień pielgrzymki (2 maja) wspólnota seminaryjna rozpoczęła od celebracji Eucharystii w kaplicy znajdującej się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W trakcie homilii Ojciec Duchowny zwrócił uwagę wszystkich uczestników Mszy Świętej na rzeczywistość miłości Boga do człowieka, pokazując, że jest to podstawowa prawda, którą sercem powinien przyjąć każdy, kto pragnie wzrastać w Jego bliskości.

Następnym punktem dnia była wizyta w Siedlcach. Pod okiem przewodnika, alumni i moderatorzy AWSD mieli możliwość zwiedzenia neogotyckiej katedry, kościoła-matki diecezji siedleckiej, a także muzeum diecezjalnego, słynącego zwłaszcza ze znajdującego się w nim obrazu „Ekstaza św. Franciszka” autorstwa znanego hiszpańskiego artysty – El Greco. Przy okazji zwiedzania samej katedry, ważnym elementem było nawiedzenie krypty, w której spoczywają doczesne szczątki biskupów siedleckich, a wśród nich Sługi Bożego bp Ignacego Świrskiego, który w latach 1945-1946 pełnił funkcję rektora białostockiego seminarium.

Ostatnim miejscem, które znalazło się na planie majowego wyjazdu, było Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej. Miejsce to, zarządzane przez Ojców Paulinów, słynie przede wszystkim z, co interesujące, kamiennego, cudownego wizerunku Maryi.

Jako cała wspólnota AWSD wyrażamy naszą wielką wdzięczność wobec wszystkich, dzięki którym to majowe pielgrzymowanie mogło się odbyć. Dziękujemy Dobremu Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, która nieustannie towarzyszyła nam w swoich łaskami słynących wizerunkach, i wszystkim życzliwym nam ludziom, zwłaszcza tym, którzy w niezwykle interesujący sposób opowiadali o odwiedzanych przez nas miejscach i dzielili się swoim doświadczeniem chrześcijańskiej wiary. Niech Maryja, której szczególnie poświęcamy cały maj, ma nas wszystkich w swojej matczynej opiece.

Kodeńska Matko Jedności, módl się za nami!

GALERIA