loading Wczytywanie

Aktualności

Wieczernik modlitwy 2024

| autor:

„[...] Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną” (Mt 9, 9)

Około stu młodych ludzi, wraz z ich księżmi opiekunami, zgromadziło się w budynku AWSD w Białymstoku, aby wspólnie modlić się za wszystkich powołanych oraz o nowe, święte powołania do służby Bożej. Wydarzenie to, odbywające się pod nazwą „Wieczernik modlitwy” miało miejsce 10 maja br.

Spotkanie rozpoczęło się celebracją Eucharystii w seminaryjnej kaplicy pw. św. Jerzego, męczennika. Mszy Świętej przewodniczył ks. dr Marian Strankowski – Rektor AWSD, który wyraził wielką radość z obecności tak licznej grupy młodzieży we wspólnocie seminarium. Homilię wygłosił ks. Wojciech Kapica – Ojciec Duchowny AWSD, który w homilii pochylił się nad tematem powołania do kapłaństwa i zachęcił wszystkich do gorliwej modlitwy za powołanych oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. O stronę muzyczną liturgii zadbała schola Diliges z parafii pw. św. Stanisława BM w Białymstoku.

Drugą część spotkania stanowiło tradycyjne nabożeństwo majowe poprowadzone przez wspólnotę AWSD. Swój udział wyraźnie zarysowała również schola seminaryjna, która wykonała litanię loretańską w języku łacińskim.

Ostatnia część „Wieczernika” miała miejsce w auli św. Kazimierza Królewicza, gdzie alumni opowiedzieli pokrótce o przebiegu przygotowania do kapłaństwa, wyszczególniając zwłaszcza konkretne obszary formacji: ludzki, duchowy, intelektualny oraz pastoralny. Uczestnicy spotkania wysłuchali również dwóch świadectw kleryków białostockiego AWSD, dotyczących ich historii powołania. Całość spotkania przebiegła w bardzo ciepłej i serdecznej atmosferze.

Wydarzenia takie jak to doskonale wpisują się w myśl, którą w swojej adhortacji apostolskiej Christus vivit wyraził Ojciec Święty Franciszek. Takie słowa odnajdujemy w 274. punkcie tego dokumentu: „Jeśli wyjdziemy z przekonania, że Duch Święty nadal budzi powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, to możemy „ponownie zarzucić sieci” w imię Pana, z całą ufnością. Możemy i musimy odważyć się, by powiedzieć KAŻDEMU młodemu człowiekowi, by zastanowił się nad możliwością pójścia tą drogą”.

Wspólnota białostockiego AWSD wyraża swoją wielką radość z tego powodu, że mogła gościć w swoich murach tylu młodych ludzi, otwartych na działanie Pana Boga i chcących angażować się w relację z Nim. Seminarium szczególną wdzięcznością pragnie otoczyć wszystkich księży, którzy wzięli udział w „Wieczerniku” ze swoimi parafialnymi grupami, koncelebrowali Eucharystię, a którzy to przez przykład swojego kapłańskiego życia każdego dnia pociągają serca młodych ludzi do Chrystusa.

Oby spotkania takie jak to na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń organizowanych przez białostockie seminarium. 

GALERIA