loading Wczytywanie

Aktualności

Święcenia kapłańskie 2024

| autor:

„Czyńcie to na moją pamiątkę!” (1 Kor 11, 24)

Przyjęcie sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu stanowi zwieńczenie formacji seminaryjnej. Kandydat do święceń, przez nałożenie rąk biskupa i modlitwę konsekracyjną, zostaje włączony do grona prezbiterów (gr. „starszych”) i posłany, w sposób szczególny, do głoszenia Słowa Bożego oraz sprawowania sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii i pokuty. Wielką radością naszego seminarium jest to, że 25 maja br. w szeregi kapłanów archidiecezji białostockiej zostało włączonych sześciu nowych księży.

Do tego szczególnego dnia przygotowywali się oni przez okres sześciu lat, wzrastając na drodze wiary i zawierzenia Jezusowi Chrystusowi, przyjmując strój duchowny, podejmując posługi lektoratu oraz akolitatu, a wreszcie służąc, przez ostatni rok, Kościołowi jako diakoni.

Mszę Świętą sprawowaną w archikatedrze białostockiej, połączoną z udzielaniem sakramentu święceń kapłańskich, poprzedziła poranna uroczystość w kaplicy św. Jerzego w białostockim seminarium. Kandydaci do święceń uczestniczyli wówczas w obrzędzie iuramentum (łac. „przysięga”), w czasie którego złożyli wyznanie wiary, przysięgę wierności oraz wypowiedzieli słowa deklaracji przed objęciem urzędu prezbitera, zaznaczając, że przyjmują go w sposób świadomy i całkowicie dobrowolny z wiarą, „że rzeczywiście wezwał ich Bóg” (z obrzędu iuramentum).

Tego samego dnia, bezpośrednio po obrzędzie iuramentum, kandydaci do święceń otrzymali dyplomy, potwierdzające ukończenie przez nich formacji seminaryjnej, a także indywidualne błogosławieństwa papieskie, przygotowane dla każdego z nich na ten wyjątkowy dzień.

Po zakończeniu uroczystości wewnątrz seminaryjnych, moderatorzy, alumni oraz kandydaci do święceń udali się do białostockiej archikatedry, gdzie, podczas bardzo uroczystej Mszy Świętej, abp Józef Guzdek, metropolita białostocki, udzielił naszym braciom sakramentu święceń kapłańskich. Na potwierdzenie tego każdy z nich otrzymał dekret zaświadczający o ważności udzielonych mu święceń, a także drugi, pozwalający na sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania na terenie archidiecezji.

Święcenia kapłańskie, 25 maja 2024 roku, przyjęli:

ks. Mateusz Antonii Anikiej z parafii pw. św. Anny w Krynkach;

ks. Marek Bielecki z parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej;

ks. Michał Cylwik z parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym;

ks. Konrad Łabieniec z parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Białymstoku;

ks. Michał Olszański z parafii pw. Krzyża Świętego w Grabówce;

ks. Krzysztof Radomski z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach.

Wdzięczni Bogu za dar nowowyświęconych kapłanów pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Prośmy również o nowe, święte powołania do kapłaństwa, szczególnie o te do naszego białostockiego seminarium:

Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! Amen.

Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami!

Link do artykułu i zdjęć z Mszy Świętej: https://archibial.pl/wiadomosci/2517-archidiecezja-bialostocka-ma-szesciu-nowych-kaplanow/

GALERIA