loading Wczytywanie

Alumni

Funkcyjni

Lista alumnów funkcyjnych w roku akademickim 2018/2019:


Cenzor Piotr Dzierzgowski
Vicecenzor Rafał Jatel
Senior Paweł Żukiewicz
Proboszcz
Marcin Kupiński
Ceremoniarz Przemysław Cimoch
Organista Piotr Dzierzgowski, Jakub Taudul
Kantor Mieszko Czaplejewicz
Kustosz pocztu sztandarowego Maciej Radziszewski
Dyrektor ds. kultury Michał Rogucki
Dyrektor ds. sportu
i opiekun sali gimnastycznej
Maciej Radziszewski
Dyrektor ds. kontaktów z CIiŚSP Konrad Łabieniec
Dyrektor pobożności Marcin Kupiński
Fotograf, kamerzysta Jakub Taudul, Michał Olszański
Infirmer Karol Dzierżek
Kierowca Michał Rogucki
Kronikarz i księga pamiątkowa Dariusz Adamski
Księgarz Karol Dzierżek
Merkatorzy Michał Olszański, Robert Danielak
Opiekun auli J.P.II Mateusz Anikiej
Opiekun biblioteki ascetycznej Konrad Łabieniec
Opiekun bufetu i deski caffe
Robert Danielak
Opiekunowie ds. nagłośnienia
i sprzętu zespołu
Jakub Taudul
Opiekun ds. technicznych Robert Danielak
Opiekun herbaciarni Marek Bielecki
Opiekun komputerowni Przemysław Cimoch
Opiekun kserokopiarki Daniel Truskolaski
Opiekun kwiatów Marek Bielecki
Opiekun sali pingpongowej
i bilardowej
Adam Budziński
Opiekun parlatorium I Michał Cylwik
Opiekun parlatorium II i III Adam Budziński
Opiekun pralni Konrad Łabieniec
Opiekun siłowni Krzysztof Radomski
Redakcja Feniksa, SKF Marcin Kupiński, Przemysław Cimoch
Rowerownia Michał Cylwik
Strona internetowa i media społecznościowe Dariusz Adamski
Opiekun fumatorium Michał Olszański
Opiekun dmuchawy spalinowej Daniel Truskolaski