loading Wczytywanie

Alumni

Funkcyjni

Lista alumnów funkcyjnych w roku akademickim 2020/2021:


Cenzor Michał Rogucki
Wicecenzor Dariusz Adamski
Proboszcz Karol Dzierżek
Ceremoniarz Przemysław Cimoch
Organista Jakub Taudul
Kantor Mieszko Czaplejewicz
Kustosz pocztu sztandarowego Marek Bielecki
Dyrektor ds. kultury Daniel Truskolaski
Dyrektor ds. sportu
i opiekun sali gimnastycznej
Krystian Pracki
Dyrektor pobożności Michał Cylwik
Fotograf, kamerzysta Marcin Łukaszewicz, Maciej Radziszewski
Infirmer Karol Dzierżek
Kierowca Mateusz Anikiej, Krystian Pracki
Kronikarz i księga pamiątkowa Konrad Łabieniec
Księgarz Marek Bielecki
Merkatorzy Mateusz Anikiej, Krzysztof Radomski
Opiekun auli J.P.II Norbert Gryc
Opiekun biblioteki ascetycznej Maciej Radziszewski
Opiekun bufetu i deski caffe Sebastian Zajkowski
Opiekunowie ds. nagłośnienia
i sprzętu zespołu
Jakub Taudul
Opiekun ds. technicznych Michał Wiszowaty
Opiekun fumatorium Krzysztof Radomski
Opiekun herbaciarni Julian Iwanicki
Opiekun komputerowni
i kserokopiarki
Michał Olszański
Opiekun kwiatów Norbert Gryc
Opiekun parlatorium I, II i III Sebastian Zajkowski
Opiekun pralni Michał Wiszowaty
Rowerownia Krystian Pracki
Opiekun sali tenisa stołowego
i sali bilardowej
Julian Iwanicki
Opiekun siłowni Michał Wiszowaty
Redakcja Feniksa Robert Osiecki, Konrad Łabieniec
Strona internetowa Dariusz Adamski, Marcin Łukaszewicz
Media społecznościowe Jakub Taudul
Seminaryjne Koło Filmowe Przemysław Cimoch