loading Wczytywanie

Formacja

Koło Filmowe

Seminaryjne Koło Filmowe jest stowarzyszeniem alumnów, będącym odpowiedzią na co raz większą obecność środków masowego przekazu w naszej codzienności i potrzebę ich wykorzystywania w posłudze kapłańskiej.

Realizując cele kierujemy się wytycznymi Soboru Watykańskiego II i nauczaniem Kościoła.

Do zadań SKF należą:

- wspieranie działalności duszpasterskiej Kościoła przez:

  • tworzenie filmów o charakterze dydaktycznym, duszpasterskim i kronikarskim,
  • tworzenie prezentacji multimedialnych;

- rejestrowanie fotograficzne i filmowe wydarzeń seminaryjnych;

- prowadzenie dyskusyjnego koła filmowego;

-popularyzację dokumentów Kościoła poświęconych środkom społecznego przekazu.

    Naszą patronką jest św. Klara - duchowa córka św. Franciszka z Asyżu.