loading Wczytywanie

Formacja

Koło Homiletyczne

                                                   „Jest tylko jedna droga doskonalenia mówienia,
                                                     jest nią analiza dobrych kazań” - św. Augustyn


Powstało w roku akademickim 2014/2015. W roku obecnym kontynuuje swoją działalność, wyrażającą się w:


- poznawaniu wybitnych kaznodziejów i ich warsztatu retorycznego
- analizowaniu tekstów znaczących kaznodziejów współczesnych
- nabywaniu umiejętności poprawnego korzystania z tekstów kaznodziejskich
- uwrażliwianiu się na błędy w kaznodziejskiej posłudze słowa

Opiekunem Koła Homiletycznego jest ks. prof. Dariusz Grelecki