loading Wczytywanie

Formacja

Koło Misyjne

Modlitwa w intencji dzieła rozkrzewiania wiary w całym świecie wyraża żywą troskę całego Kościoła o to by zgodnie  z zapowiedzią Jezusa, Ewangelia była głoszoną aż po krańce świata. Wpisując się w tę misję także wspólnota naszego seminarium powierza w modlitwie misjonarzy i misjonarki, w szczególności z naszej archidiecezji.

Od 8 stycznia 2013 Seminaryjnemu Kołu Misyjnemu patronuje francuska- Sługa Boża Paulina Maria Jaricot, założycielka Kół Żywego Różańca i gorliwa popularyzatorka dzieł misyjnych Kościoła.

Spotkania modlitewne Koła Misyjnego odbywają się co tydzień we wtorek i są zakończone wspólnym odmówieniem Komplety.

Szczególną formą zaangażowania koła jest promocja corocznie obchodzonego w Kościele Tygodnia Misyjnego, w ramach którego odbywa się w naszej kaplicy seminaryjnej prowadzony przez alumnów różaniec misyjny w różnych językach świata.

W ciągu roku odbywają się również spotkania z misjonarzami.

Koło wspiera diecezjalne dzieła i projekty oraz organizuje zbiórki na wybrane cele charytatywne w krajach misyjnych.