loading Wczytywanie

Formacja

Koło Teologiczne

Zgodnie z definicją św. Anzelma, fides quaerens intellectum, także wiara kandydatów do kapłaństwa nie jest wolna od pytań, dlatego też szuka zrozumienia. Koło teologiczne swoją działalnością wspiera formację intelektualną alumnów. W ramach organizowanych spotkań poznajemy dorobek teologów, specyficzny język teologii, jako nauki oraz bieżące problemy związane z problematyką chrześcijańską we współczesnym świecie. 

Opiekunem Koła jest ks. dr hab. Andrzej Proniewski.