loading Wczytywanie

Formacja

Krąg Harcerski


Krąg Instruktorów Harcerskich przy naszym seminarium powstał 9 grudnia 1999 roku.
Od tamtego momentu duch harcerstwa zagościł na dobre w seminaryjnych murach. Przez te wszystkie lata wielu alumnów zostało harcerzami i łączyło swoje powołanie do Służby Bożej z harcerskimi ideałami. Obecnie w Kręgu jest 8 alumnów, którzy zdobywają stopnie i sprawności harcerskie. Spotykamy się na zbiórkach w czwartki co dwa tygodnie. Jako alumni – harcerze staramy się krzewić ducha chrześcijańskiego w środowisku harcerskim przez uczestnictwo we mszach świętych harcerskich, wspólnych wyjazdach na obozy i zimowiska oraz poprzez spotkania z harcerzami w naszym seminarium.


Niech wszystkim harcerzom przewodzi patron naszego Kręgu św. Jan Paweł II oraz patron harcerzy bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski.