loading Wczytywanie

Formacja

Grupa charyzmatyczna

Charyzmatyczna grupa modlitewna powstała w ramach wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”, której założycielem jest ks. Krzysztof Kralka SAC.

Spotkania modlitewne odbywają się co dwa tygodnie, po modlitwach wieczornych. Gromadzą one alumnów, którzy zetknęli się z ruchem Odnowy w Duchu Świętym, ale adresowane są także do wszystkich chętnych.
Są one propozycją skierowaną do tych spośród grona kleryków, którzy swoją duchowość pragną realizować również w oparciu o tego typu formę modlitewną.

Najczęstszymi formami modlitwy są:
- modlitwa uwielbienia
- modlitwa dziękczynienia

Grupa charyzmatyczna stawia sobie również za cel zgłębianie Słowa Bożego poprzez Jego lekturę, rozważanie           i dzielenie się nim.