loading Wczytywanie

Specialne

Rozpoczynamy rekrutację na rok 2020/2021

Zapraszamy!


Nie zwlekaj! Jezus czeka na Ciebie!


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

1. Podanie o przyjęcie do seminarium (adresat ks. Rektora AWSD w Białymstoku)

2. Życiorys

3. Świadectwo chrztu i bierzmowania

4. Świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości (oryginał i kopia)

5. Opinia od Ks. Proboszcza

6. Opinia od Katechety

7. Zaświadczenie lekarskie dotyczące dalszego kształcenia

8. Kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego

9. 3 fotografieArchidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

ul. Warszawska 46 15-077 Białystok

tel.: +48 85 748 20 29