loading Wczytywanie

Aktualności

Miłosierdzie- wielkie dzieło Boga. Trójgłos ekumeniczny w AWSD

| autor:

22. stycznia w ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku odbyło się sympozjum naukowe poświęcone tajemnicy miłosierdzia.

To wydarzenie, promujące ideę ekumenizmu na Podlasiu, już od wielu lat umożliwia wymianę doświadczeń, promocję różnych tradycji chrześcijańskich oraz realizuje ideę zbliżenia różnych wyznań poprzez wspólną refleksję naukową. Przeżywany w Kościele nadzwyczajny rok miłosierdzia zainspirował, prelegentów do poszukiwania wspólnych śladów tej tajemnicy w doświadczeniu i tradycji swoich wspólnot.

Prowadzącym spotkanie był wykładowca ekumenizmu i teologii duchowości w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Białymstoku, ks. dr hab. Radosław Kimsza. W tegorocznej edycji trójgłosu wzięli udział tradycyjnie reprezentanci Kościoła katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Stronę katolicką reprezentowała s. Michaela Rak ZSJM, Kościół prawosławny ks. dr Włodzimierz Misijuk, zaś „głosem” Zboru Chrześcijan Baptystów był pastor Ireneusz Dawidowicz. Pośród zgromadzonych gości był nestor podlaskiego dzieła ekumenizmu, emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. inf. Zygmunt Lewicki.

Pastor Ireneusz Dawidowicz przedstawił syntezę biblijnego obrazu miłosierdzia wskazując na trzy wyraźne akty- objawienie, opatrzność i odkupienie. Drugi referat wygłosiła s. Michaela ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przybyła na spotkanie z Wilna. Założycielka tamtejszego hospicjum przeplatała refleksję naukową z licznymi przykładami pracy pośród terminalnie chorych, wśród których są wyznawcy wielu wyznań chrześcijańskich. Tegoroczne sympozjum Trójgłosu ekumenicznego zakończył ks. dr Włodzimierz Misijuk w referacie, Wcielenie Syna Bożego- wielkie miłosierdzie Boga względem człowieka. W bogactwie teologicznym ikony Narodzenia Pańskiego prelegent ukazał powód i cel wcielenia odwiecznego słowa.

Drugą odsłoną tegorocznego spotkania były uroczyste nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem ks. Radosława Kimszy. Słowo do uczestników modlitwy skierował pastor Ireneusz Dawidowicz. Powołując się na hasło trwającego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan pastor przypomniał, że aktywność chrześcijan jest potrzebna dla wiarygodności Ewangelii, jaką głosimy. Słowo Boże wymaga człowieka jako żywego nośnika. Jak stwierdził- Ewangelia jest dla zwykłych ludzi, lecz naśladując Chrystusa stajemy się dzięki Niemu niezwykli.

GALERIA