loading Wczytywanie

Aktualności

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

| autor:

O roli rodziny w uczeniu się wzajemnej komunikacji.

Rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie człowiek uczy się komunikacji, zarówno międzyludzkiej, jak i kontaktu z Bogiem w postaci modlitwy. Dziś trzeba na nowo odkryć jej rolę, ponieważ współczesny człowiek pod wpływem nowych mediów oduczył się komunikować, a stał się jedynie producentem i konsumentem informacji. Pisze o tym Papież w Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Franciszek dość szczegółowo opisuje, jak dziecko począwszy od łona matki uczy się kontaktować ze światem. W środowisku rodzinnym zawiązują się podstawowe relacje, poznajemy język ojczysty, a także uczymy się religijnego wymiaru komunikacji. A ponieważ nie ma rodziny idealnej, od małego zaprawiamy się również w przebaczaniu i konstruktywnym traktowaniu konfliktów i niedoskonałości. Cennymi świadkami pokonywania trudności w komunikacji są rodziny z dziećmi naznaczonymi upośledzeniem. W takiej sytuacji pojawia się bowiem pokusa zamknięcia się, jednakże miłość rodziny staje się bodźcem do otwarcia.

Ojciec Święty pisze też o najnowocześniejszych mediach, które, jak stwierdza, „mogą raczej utrudniać niż dopomóc w komunikacji w rodzinie”. Dzieje się tak, kiedy media te stają się sposobnością do ucieczki i izolacji, uniemożliwiają spotkanie fizyczne, a także zachowanie milczenia, które jest integralną częścią komunikacji. Franciszek przypomina, że również w tej dziedzinie rodzice muszą być pierwszymi wychowawcami. Trzeba nauczyć się korzystać z nowych mediów i nie można pozwolić, by to one nami kierowały. Na koniec Franciszek apeluje o podmiotowe traktowanie rodziny w mediach. Nie wolno jej uprzedmiotawiać ani toczyć o nią ideologicznych batalii. Rodzina nie jest czymś opcjonalnym, ale rzeczywistością, w której się żyje – przypomina Papież w Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Treść całego orędzia